<< Naslovna
 
Zaptivače proizvodimo po licenci Austrijske firme ECONOMOS, sa mašinama SEAL-JET koje su u svijetu najpoznatije kad je riječ o ovoj vrsti proizvoda.
  
Zaptivače izrađujemo od poliuretana, silikona, vitona, teflona, gume i plastike, i isti su, u zavisnosti od potrebe i materijala od kojeg se izrađuju, otporni na visoke tempoerature, niske temperature, razne vremenske uvjete, kiseline, baze, soli, benzine i druga goriva, plinove (propan, butan i dr.), prirodna i sintetička ulja i masti i drugo.