Zaptivači koje mi izrađujemo imaju veliki diapazon primjene u građevinarstvu, rudarstvu, mašinskoj industriji, prehrambenoj industriji i svim drugim granama industrije gdje je potrebno kvalitetno zaptivanje svih vrsta fluida između pokretnih i nepokretnih dijelova. (hidraulični cilindri, gasna postrojenja, postrojenja u prehrambenoj industriji, teške mašine u rudarstvu...)
       

Izrađujemo zaptivače od poliuretana, silikona, vitona, teflona, gume i plastike dimenzija od 5 do 400 mm te vršimo remont svih vrsta cilindara i hidrauličnih letvi volana.

       
Za izradu zaptivača raspolažemo širokim izborom materijala (PU, H-PU, NBR, FPM, EPDM, MVQ / silikonska plastika, čisti PTFE, armirani PTFE, POM i PA).
 
         
Korištenjem naših proizvoda i usluga, smanjujete vrijeme zastoja, povećavate produktivnost i fleksibilnost vašeg rada, zaliha zaptivača postaje nepotrebna a jednostavno snabdjevanje zaptivačima minimizira vrijeme popravke.