Ekopur (TPU) zeleni    
     
Ekopur je  poliuretanski termoplastični elastomer, koji ima neobično visoku otpornost na eroziju, niske kompresivne osobine, visoke fizičke osobine i otpornost na cijepanje. U zaptivnoj tehnologiji Ekopur se najviše koristi za U-prstenove, rubne zaptivke, izolacione i zaptivne sklopove, ali se takođe može koristiti za kipe i druge mehaničke sklopove. Proizvodi izrađeni od ovoga materijala mogu se koristiti u mineralnom ulju, u vodi do 40°C i u bio-razgradivim hidrauličnim uljima kao što su biljna ulja i sintetički esteri do 60°C (u ovim hidrauličnim tekućinama bolje je koristiti H-Ekopur umjesto Ekopur). U zavisnosti od dizajna i režima rada, zaptivke izrađene od Ekopura mogu se koristiti do 400 bara (za veće pritiske neophodni su sigurnosni prstenovi).
  

H-Ekopur (TPU) crveni    
     
  
H-Ekopur je poliuretanski termoplastični elastomer otporan na hidrolizu. Isti kombinuje inžinjerijske osobine Ekopura sa velikom otpornošću na hidrolizu (hidroliza je reakcija koja se dešava u vodi) koja se teško može naći kod poliuretana. Postojan je u vodi do +90°C i ima izvrsnu postojanost u mineralnim uljima. Zbog svoje otpornosti na hidrilizu H-Ekopur može se koristiti za vodenu hidrauliku i primjenjivati u rudarstvu, tunelima i izradi presa. H-Ekopur je posebno preporučljiv za upotrbu u čistoj i morskoj vodi, za HFA i HFB tečnosti i biološki razgradive hidraulične tečnosti (biljna ulja i sintetički esteri) i dijelove hrane. H-Ekopur je odobren od KTW i zadovoljava FDA standarde.
     

G-Ekopur (CPU) crveni    
     
G-Ekopur je kvalitetan hidrolizijski-otporan poliuretanski elastomer sa sličnim osobinama kao H-Ekopur posebno koje se odnose na njegovu hemijsku postojanost. G-Ekopur može se koristiti u istim hidrauličnim tečnostima kao i H-Ekopur. Uopšteno, G-Ekopur se koristi za zaptivke prečnika 540mm do 4000 mm.
  

T-Ekopur (TPU) plavi    
     
  
T-Ekopur je polietanski termoplastični elastomer, koji je modifikovan za velike temperaturne zahtjeve. Osobine T-Ekopur su slične osobinama Ekopura, ali minimalna radna temperatura je proširena do - 50°C. Zbog toga T-Ekopur trebao bi se koristiti kod ekstremnih klimatskih uslova i za primjenu u postrojenjima za zamrzavanje.

S-Ekopur (TPU) zeleni    
     
Novi poliuretanski proizvod je optimiziran u skladu sa tribološkim karakteristikama (trenje i habanje), postignut dodavanjem zajedničke kombinacije čvrstih maziva. Ovaj specijalni materijal zbog toga najbolje odgovara za većinu ekstremnih zahtjeva u vodenoj hidraulici kao i u pneumatici slobodnih ulja.
  

Ecorubber 1 (NBR) crni    
     
  
Ecorubber 1 izrađen je od elastomera zasnovanih na vinilnitrat-butadin gumi koja se koristi za U-prstenove, zaptivne pakete, specijalne zaptivke i raznovrsne komponente. Ovaj materijal ima dobru otpornost na mineralna ulja i maziva i HFA, HFB i HFC tečnosti za pritiske. Ipak, materijal nije otporan na kočione tečnosti na bazi glikola, HFD tečnosti, aromatične fluide (kao benzen), estere, ketone i amino ili koncentrovane kiseline i baze.

Ecorubber-H (H-NBR) crni    
     
Ecorubber-H je hidrogenizirana ili saturizirana vinilnitrat-butadin guma, koja je pogodna za primjenu u derivatima hidrokarbonata kao propan ili butan i mineralnim uljima i mastima (za kratka vremena do 170°C) te za sulfatno neprerađeno ulje. Takođe, može se koristiti u mnogim rastvorenim kiselinama i bazama i slanim mješavinama čak na povišenim temperaturama i u glikol-voda mješavinama. Ecorubber-H nije kompatibilna sa gorivima sa visokim sadržajem aromatskih hidrokarbonata (premium petrol derivati), benzina (petrol / derivati alkohola) ketoni, esteri, eter i chlorinirani hidrokarbonati kao trikloretilen i tetrakloretilen.

  

Ecorubber 2 (FPM,NBR) braon
     
  
Ecorubber 2 je gumeni elastomer izrađen na bazi flor-gume (VITON: registrovani naziv proizvoda od Du Pont) koja se može koristiti za U-prstenove, rubne zaptivke, zaptivne pakete, izolacione i posebne zaptivke. Njene posebne osobine su visoka otpornost na toplotu, vremenske promjene, ozonske i mnoge hemijske sastojke. Ecorubber 2 je kompatibilna sa mineralnim uljima i mastima koja sadrže sulfate, HFD tečnostima za pritiske (skoro svi fosfati, esteri i klorinirani hidrokarbonati), nerafinirano ulje i zemni gas. Ecorubber 2 nije otporna na hidrate amonijaka, amine, ketone, estere, toplu vodu i organske kiseline male molekularne težine.

Ecorubber 3 (EPDM) crna    
     
Ecorubber 3 je gumeni elastomer izrađen na bazi etilen-propilen gume, koja se može koristiti za U-zaptivke, rubne zaptivke i zaptivne pakete. Ecorubber 3 je veoma postojana i otporna na toplu vodu, paru, sredstva za pranje i polarizovane organske spojeve. Ecorubber 3 nije otporna na mineralna ulja i  druge depolarizovane medije. Postojanost na vremenske promjene, ozone i dugoročnu primjenu je dobra. Ako se namjerava koristiti Ecorubber 3 u glikol-baziranim kočionim tečnostima, moraju se poštovati nacionalni propisi.

  

Ecosil (MVQ) crvenkasto braon
     
  
Ecosil je silikonska guma, koja se može koristiti za O-prstenove, hermetičke i posebne zaptivke. Zbog slabijih mehaničkih osobina, koje su znatno niže u odnosu na ostale gume, Ecosil se najviše koristi za statične primjene. Ecosil je veoma otporan na vremenske promjene, ozone i starenje. Kompatibilnost sa mineralnim uljima zavisi od sadržaja aromatskih hidrokarbonata u uljima.

Ecoflon 1 (PTFE-čisti) bijeli    
     
Ecoflon 1 je termoplastika izrađena na bazi politetrafloretilena koji se koristi za zaštitne prstenove, zaptivne pakete, O-prstenove, rotirajuće i hermetičke zaptivke. Ecoflon 1 ima najširu primjenu od svih zaptivnih materijala. Zaptivke izrađene od Ecoflon 1 jedino će biti oštećeni od otopina alkalnih metala i elementarnog Fluora na visokim temperaturama. Kod upotrebe PTFE zaptivki, treba napomenuti da se dešavaju istezanja na relativno malim opterećenjima (pritiscima).
  

Ecoflon 2 (PTFE-PTFE-sa ispunom) zeleni
     
  
Ecoflon 2 je politetrafloretilen ispunjen sa staklenim fiberom i molibden disulfidom i može se koristiti za U-prstenove, klizne prstenove, anti-presovane prstenove, zaštite, za zaptivne pakete i vođice. Zbog svoga posebnog sastava, Ecoflon 2 ima dobre fizičke osobine i znatno bolju otpornost na istezanje nego čisti PTFE. Hemijska otpornost je slična kao kog čistog PTFE; neki sastojci mogu uzrokovati oštećenje ispune.

Ecotal (POM) crni    
     
Ecotal je polu-kristalni poliacetal-kopolimer koji se koristi za anti-presovane prstenove, vođice, strugove i za precizne-mašinske dijelove sa malim tolerancijama. Ecotal je jedna od najvažnijih inžinjerijskih termoplastika sa dobrim fizičkim osobinama, malom absorbcijom vode i dobrom hemijskom otpornošću. Ecotal se može koristiti u mineralnim uljima, u  vatro-otpornim hidrauličnim tečnostima na bazi vode (HFA, HFB and HFC tečnosti). Koncentrovane kiseline i baze će ga oštetiti i uništiti.

  

Ecomid (PA) crni
     
  
Ecomid je otvrdnuti poliamid sa dobrim glatkim osobinama i koristi se za zaštitne prstenove, prstenove vođica i nosive dijelove umjesto Ecotala za prečnike iznad 260 mm. Ecomid se može  koristiti u mineralnim uljima i vatro-otpornim hidrauličnim tečnostima na bazi vode. Kod dizajniranja dijelova od Ecomida za primjenu u vodi ili tečnostima na bazi vode, povećanje obima materijala mora se uvrstiti u proračune (Ecomid absorbuje vodu do osam procenata težine).

Ecopaek (PEEK)    
     
Ecopaek je polimer sa velikom otpornošću na sabijanje, nesavitljiv, otporan na visoke temperature i dobre osobine glatkosti i trenja. Posmatrajući sa stanovišta snage i nesavitljivosti, Ultrapaek nadmašuje većinu tehničkih plastika posebno na visokim temperaturama.
  

Specijalni Materijali    
     
Specijalni materijali AFLAS, bilo koja termoplastika sa mineralno-ojačanim poliamidima, visoko temperaturne plastike kao Polifenolsulfidi, i sl.. Svi standardni materijali mogu biti modifikovani da bi ostvarile posebne namjene i optimizovana rješenja zaptivanja.
   
     

<<
Naslovna