------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Napomena:
Gornje poruke su pisane od strane posjetilaca Jelah OnLine i isti ne snosi odgovornost za njihov sadrzaj.
Hvala na razumijevanju.


 
Dobro dosli na Jelah OnLine

Skupština KBS "Borac" Jelah
28 Jan 2009 - Emir
U petak; 30.januara 2009.godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama Doma kulture u Jelahu održat će se i redovna godišnja Skupština Kluba borilačkih sportova "Borac" Jelah.
Pozivamo sve da prisustvuju Skupštioni kluba.
Skupština NK "Borac" Jelah
28 Jan 2009 - Emir
U subotu; 31.januara 2009.godine  sa početkom u 17,00 sati u hotelu "AA" u Jelahu održat će se redovna godišnja Skupština Nogometnog kluba "Borac" Jelah.
Ovom prilikom pozivamo sve članove, navijače i simpatizere kluba da prisustvuju sjednici Skupštine.
Održana konstituirajuća sjednica Skupštine MZ Jelah
27 Dec 2008 - Emir
U Petak;26.12.2008.godine održana je konstituirajuća sjednica Skupštine MZ Jelah u novom sazivu. U skladu sa izbornim rezultatima u Skupštinu MZ Jelah ušli su:
1. Hujdur Enver
2. Žižo Huso
3. Beširević Osman
4. Kujundžić Ahmet
5. Kondžić Osman
6. Subašić Bahrija
7. Križanović Nikola
8. Duđak Ilija
9. Ćeman Elvir
10. Saltagić Ferid
11. Alagić Ismar
12. krdžalić Elvir
13. Vejsić Mahmut
14. Mešić Ibrahim
15. Ćosanović Nihada
Za predsjednika Skupštine izabran je Hujdur Enver a za njegovog zamjenika Ćosanović Nihada.

Skupština je na svojoj sjednici izabrala i članove Savjeta i to:
1. Subašić Senad
2. Karahodžić Enver
3. Zeničanin Ismet
4. Unkić Mirvet
5. Hadžikadunić Hidajet
6. Ajanović Jasmin
7.Agić Vahidin

Savjet MZ Jelah je za predsjednika predložio Subašić Senada a za njegovog zamjenika Hadžikadunić Hidajeta. Ova imenovanja u skladu sa Statutom općine Tešanj treba da potvrdi općinski Načelnik svojim rješenjem.

Završeni radovi na asfaltiranju puta Mračaj-Jevadžije
26 Dec 2008 - Emir
Početkom decembra ove godine okončani su kompletni radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Mračaj-Jevadžije u dužini od 1100 metara i širine 5 metara. Ovo je jedna od najbolje  i najklvalitetnije urađenih komunikacija na područiju MZ Jelah.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SKUPŠTINE MZ JELAH
26 Dec 2008 - Emir
Danas  (26.12.2008.godine) sa poečtkom u 16,30 sati održat će se Konstituirajuća sjednica Skupštine MZ Jelah.
Na današnjoj sjednici će biti izabarni predsjednik Skupštine i njegov zamjenik, Savjet Mjesne zajednice, predsjednik Savjeta i njegov zamjenik.
U skladu sa izbornim rezultatima na zadnjim lokalnim izborima Skupštinu  MZ Jelah koja broji 15 članova će sačinjavati; 9 predstavnika SDP, 3 predstavnika SDA, 2 predstavnika BPS i  1 predstavnik SBiH.
Savjet MZ Jelah koji broji 7 članova će sačinjavati; 4 predstavnika SDP i po jedan predstzavnik SDA,BPS i SBiH.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Next >> Design - 2007 - by NEKaWD  

MZ Jelah :   +387 32 663 068  email: mzjelah@bih.net.ba