------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Napomena:
Gornje poruke su pisane od strane posjetilaca Jelah OnLine i isti ne snosi odgovornost za njihov sadrzaj.
Hvala na razumijevanju.


 
Dobro dosli na Jelah OnLine

Održana Izborna Skupština KUD-a "Izudin Mulabećirović-Izo" Jelah
18 Mar 2009 - Emir

U subotu;14.marta 2009.godine u Hotelu „AA“ u Jelahu uz prisustvo članova, simpatitera i velikog broja gostiju održana je izborna Skupština KUD-a „Izudin Mulabećirović-Izo“ iz Jelaha.Skupština društva je u zvaničnom dijelu rada usvojila Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i Plan rada za 2009.godinu. U drugom djelu sjednice izvršen je izbor novih organa društva-

Za predsjednika Skupštine društva je izabran Hankić Ahmet a za njegovog zamjenika Mujaković Fahrudin. U Upravni odbor su izabrani Kotorić Emir, Hujdur Enver, Karahodžić Šemsudin, Prutina Ferida, Sadiković Ljubica, Subašić Fahrudin i Ajanović Jasenko. Za predsjednika Upravnog odbora je izabran Emir Kotorić a za zamjenika Enver Hujdur.

Predsjednik Nadzornog odbora je Hankić Senada a članovi Ahmetlić Ernes i Subašić Iso, dok je novi predsjednik Umjentičkog savjeta Nuhanović Nijaz.

Na kraju zvaničnog djela sjednice dodjeljenje su Plakete ustanovama i firmama koje su u proteklih nekoliko godina doprinjele da ovo društvo uspješno djeluje i radi;

  1. Ministarstvu za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Ze-Do kantona,
  2. Turističkoj zajednici Ze-Do kantona
  3. Općini Tešanj
  4. Mjesnoj zajednici Jelah
  5. Doo „AS“ Jelah
  6. Doo „Dukat“ Jelah
  7. BSO osiguranje Podružnica zenica
  8. Doo „Ćosićpromex“ Žabljak-Usora
  9. Hotel „AA“ Jelah

 

Društvo se  ovom   prilikom zahvaljuje i svim ostalim ustanovama, firmama i pojedincima koji su na bilo koji način pomogli ovom društvu.

Izvod iz Zapisnika sa 1.sjednice Skupštine MZ Jelah
18 Mar 2009 - Emir

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa  1. sjednice Skupštine MZ Jelah održane dana 13.marta 2009.godine, sa početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD Jelah.

 

-Sjednici je prisustovalo 13 članova skupštine;;

Žižo Huso,Beširević Osman,Hujdur Enver,Garić Duđak Ilija,Subašić Bahrija,

Kujundžić Ahmet,Kondžić Sead,Križanović Nikola,Ćeman Elvir,Saltagić Ferid, Alagić Ismar,Krdžalić Elvir,Vejsić Mahmut, Mešić Ibrahim i Ćosanović Nihada.

-Sjednici nisu prisustovali članovi  Skupštine MZ Jelah;

Vejsić Mahmut koji je najavio izostanak i Alagić Ismar.

-Sjednici su prisustovali  članovi  za Savjeta MZ Jelah;

 Senad Subašić,Zeničanin Ismet,Karahodžić Enver, Agić Vahidin Ajanović Jasmin i Unkić Mirvet.

-Kao gosti sjednici su prisustovali: predsjednik i komandir DVD Jelah;Džanić Hajrudin i Hujdur Muharem, Gopo Husein ispred USR „Jelah“ Tešanj, predsjednik Skupštine NK „Borac“ Jelah Festa Vahid, vijećnik u OV Tešanj Unkić Mirza i Miralem Unkić poslanik u Federalnom parlamentu.

- Sjednicu Skupštine je pratila kablovska TV „Smart“ Tešanj.

- Sjednicom je predsjedavao Enver Hujdur predsjednik Skupštine MZ-e Jelah

- Zapisnik je vodio sekretar Emir Kotorić.

 

Nakon prozivke članova skupštine od strane sekretara MZ-e Jelah, predsjednik je konstatovao da sjednici prisustvuje 13 od 15 članova Skupštine,  te je nakon toga Skupština jednoglasno usvojila slijedeći      

DNEVNI RED;

1.          Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine.

2.          Razmatranje i usvajanje Statuta MZ Jelah.

3.          Razmatranje i usvajanje:

3.1.      Izvještaja o radu Savjeta za 2008.godinu.

3.2.      Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.      Plana rada za 2009.godinu.

4.          Razno.

 

 

AD-1.

Bez rasprave Skupština MZ Jelah je sa  13 glasova „ZA“ usvojila                                                                      

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Zapisnik sa Konstituirajuće sjednice  Skupštine MZ Jelah održane dana 26.12.2008.godine.

 

AD-2.

Predsjednik Skupštine je prisutne upoznao sa obavezom donošenja novog Statuta MZ Jelah koji će biti usklađen sa Statutom općine i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Savjet MZ Jelah kao predlagač je po ovom pitanju tražio i mišljenje političkih stranaka koje djeluju na područiju MZ Jelha, tako da je ovaj prijedlog Statuta usvojen i na sjednici Savjeta MZ Jelah uz  jedan suzdržan glas predstavnika MO SDA Jelah.

Sobzirom da su članovi Skupštine u sazicu za sastanak dobili Prijedlog Statuta isti je stavljen na raspravu.

Pošto više nije bilo rasprave po ovoj tačci dnevnog reda Skupština je sa 13 glasova „ZA“ usvojila slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Prijedlog Statuta MZ Jelah.

 

AD-3.

Sobzirom da su u sazivu za sjednicu članovi Skupštine  u pisanom obliku dobili izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i plan rada za 2009.godinu, predsjednik Skupštine je iste stavio na raspravu. 

Nakon provedene rasprave po ovoj tačci dnevnog reda Skupština je sa 13 glasova „ZA“ usvojila slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Usvaja se Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i Plan rada za 2009.godinu.

- Prema nadležnim općinskim,kantonalim i federalnim organima upute zahtjevi za  adekvatno rješavanje pješačkih prelaza na magistralnoj cesti M-4 kod Šoping centra, bezbjednosti pješaka na trotoarima, provođenju i poštivanju Regulacionog plana.

- Uraditi Plan rada za period 2010 – 2012.godina.

 

AD-4.

-Član Skupštine  Ćosanović Nihada je postavila pitanje vezano  za status“ciglanskog  dimnjaka“.

- Član Skupštine Beširević Osman  je postavio pitanje vezano oko  potrvđivanja imenovanja predsjednika Savjeta MZ Jelah.

- Član Skupštine Križanović Nikola je postavio pitanja oko održavanja i čišćenje cjevovoda na vodovodnom sistemu Jelah-Tešanj.

-Predsjednik Skupštine NK „Borac „Jelah  Festa Vahid; je predložio način rješavanja dimnjaka na taj način da bi se od cigle dimnjaka napravio manji na jednoj atraktivnoj lokaciji u Jelahu.

-Član Savjeta MZ Jelah  Agić Vahidin; je predložio da se sjednice Skupštine održavaju  tromjesečno, te da organi MZ Jelah Skupština i Savjet agresivnije nastupe u rješavanju pojedinih problema u MZ-i, kao što su bezbjednost u saobraćaju, poštovanje Regulacionog plana i dr.

- Član Skupštine  Subašić Bahrija; je postavio pitanje oko rada ambulante u Jelahu.

-Član Skupštine Duđak Ilija je predložio da se i za Potočane predvidi jedan kapitalni projekat, da je pojača rad eko-policije oko zaštite životne okoline.

Senad Subašić; je ukratko odgovorio na sva postavljena pitanja i prijedloge, te je nakon provedene rasprave Skupština uz 13 glasova „ZA“ donijela slijedeći

Z A K L J U Č A K

1.Da se sjednice Skupštine MZ Jelah održavaju tromjesečno i po potrebi.

2.Da se zaštiti „ciglanski dimnjak“ i nastave aktivnosti oko zaštite , te se ovlašćuje Savjet da nastavi započete aktivnosti oko rješavanja ovog problema.

3. Da se provede anketa na područiju naselja Potočani oko utvrđivanja prioriteta u ovom naselju.

 

Konstituirajuća sjednica je završila sa radom u 19,30.

 

    ZAPISNIČAR                                                      PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

   Emir  KOTORIĆ                                                               Enver  Hujdur

 

 

Izborna skupština KUD-a "Izudin Mulabećirović-Izo" Jelah
09 Mar 2009 - Emir
U Subotu 14.marta 2009.godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama Hotela "AA" u Jelahu održaće se izborna Skupština KUD-a "Izudin Mulabećirović-Izo" iz Jelaha.
Na dnevnom redu Skupštine je predviđeno da se izvrši izmjena i dopuna Statuta društva, razmatra Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2008.godinu i usvoji Plan rada za 2009.godine.
U drugom dijelu sjednice će biti izvršen novi izbor organa društva i to:
- predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine,
- izbor novih članova Upravnog odbora, kao i izbor predsjednika i zamjenika predsjendika Upravnog odbora,
- izbor  Nadzornog odbora
- izbor Umjetničkog savjeta.


1.radna sjednica Skupštine MZ Jelah
09 Mar 2009 - Emir
U petak;13.marta 2009.godine sa početkom u 18,00 sati u prostorijama DVD Jelah održaće se 1.radna sjednica Skupštine MZ Jelah.


Za sjednicu je predložen  sljedeći:

 

                                                     DNEVNI RED:

1.        Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Skupštine.

2.        Razmatranje i usvajanje Statuta MZ Jelah.

3.        Razmatranje i usvajanje:

3.1.   Izvještaja o radu Savjeta za 2008.godinu.

3.2.   Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.   Plana rada za 2009.godinu.

4.        Razno.


2.sjednica Savjeta MZ Jelah
18 Feb 2009 - Emir
U četvrtak 19.februara sa početkom u 18,00 sati održat će se 2.radna sjednica Savjeta

1.       Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. sjednice Savjeta.

2.       Razmatranje Nacrta Statuta MZ Jelah.

3.       Razmatranje i usvajanje:

3.1.   Izvještaja o radu MZ Jelah za 2008.godinu.

3.2.   Finansijskog izvještaja za 2008.godinu.

3.3.   Plana rada za 2009.godinu.

4.       Razmatranje i usvajanje Zapisnika  komisije za popis.

5.       Razmatranje uslovima korištenja stubova ulične rasvjete za postavljanje reklamnih panoa.

6.       Razmatranje prispjelih zahtjeva i dopisa.

7.       Razno.


<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Next >> Design - 2007 - by NEKaWD  

MZ Jelah :   +387 32 663 068  email: mzjelah@bih.net.ba