------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 Napomena:
Gornje poruke su pisane od strane posjetilaca Jelah OnLine i isti ne snosi odgovornost za njihov sadrzaj.
Hvala na razumijevanju.


 
Dobro dosli na Jelah OnLine

Zakazana 5.sjednica Skupštine MZ Jelah
16 Feb 2010 - Emir

Za ponedjeljak 22.februara 2010.godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama Vatrogasnog doma u Jelahu zakazana je 5.sjednica Skupštine MZ Jelah uz slijedeći dnevni red:

1. Razrješenje i imenovanje novog člana Skupštine.

2. Razrješenje i imenovanje novog člana Savjeta.

3. Razmatranje i usvajanje:

3.1. Izvještaja o radu za 2009.godinu.

3.2. Finansijskog izvještaja za 2009.godinu.

3.3. Plana rada za 2010.godinu.

4. Razno.

      Na Sjednicu su pored članova Skupštine i Savjeta pozvani i predstavnici nevladinih organizacija organizacija koje djeluju na područiju MZ Jelah, a istoj mogu prisustovati i svi zainteresirani građani                                          

Održana Skupština NK Borac Jelah
14 Feb 2010 - Emir
Uz prisustvo velikog broja članova,gostiju i simpatizera NK "Borac" Jelah u subotu;13.februara 2010.godine u Hotelu "AA" u Jelahu održana je izvještajno izborna skupština kluba.
Skupština je jednoglasno usvojila Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2009.godinu te Plan rada za 2010.godinu.
Skupština je takođe donijela Odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta kluba, koji je usklađen sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u FBiH i Zakonom o sportu,Pravilnik o radu Skupštine, Pravila ponašanja u NK "Borac" Jelah i Pravila far-play-a. Po odredbama novog Statuta Nogometni klub "Borac" Jelah će promjeniti naziv, tako da će klub nositi naziv Fudbalski klub "Borac" Jelah.
Pored toga izvršen je i izbor novog rukovodstva kluba u skladu sa novim Statutom, a povjerenje je u potpunosti dobili staro rukovodstvo kluba, tako da je predsjednik Skupštine ostao dugogodišnji član Borca i ugledni privrednik Vahid Festa a njegov zamjenik Muharem Subašić. Funkciju predsjednika Upravnog odbora će i dalje obavljati Senad Subašić dok će njegov zamjenik biti Semir Čamdžić. U Upravni odbor kluba ušli su dosadašnji članovi: Ćorić Nedžad, Kantić Mehmed, Travančić Muhamed, Ajanović Hajrudin, Mudrov Nail, Bobarić Fahrudin a jedina izmjena je da je umjesto Karahodžić Envera u Upravni odbor izabran Erceg Ivica.
Predsjednik Nadzornog odbora je ostao Miralem Unkić, a disciplinske komisije Hujdur Enver.
Održana 15.sjednica Savjeta MZ Jelah
12 Feb 2010 - Emir
U Četvrtak 11.februara 2010.godine održana je 15.sjednica Savjeta MZ Jelah sa slijedećim dnevnim redom:

-1.        Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Savjeta.

-2.        Razmatranje i usvajanje Prijedloga Izvještaja o radu i finansijskog    izvještaja za 2009.godinu i Plana rada za 2010.godinu.

-3.        Donošenje odluke o sazivanju 5.sjednice Skupštine MZ Jelah i utvrđivanje dnevnog reda.

-4.        Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za popis.

-5.        Razmatranje prispjelih zahtjeva  i dopisa.

-6.        Razno

Nakon obavljenje rasprave, Savjet MZ Jelah je donio slijedeće Zaključke:
                                               AD-1.
Usvojen je Izvod iz zapisnika sa 14.sjednice Savjeta.
                                               AD-2.
Usvojen je Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2009.godinu i Plan rada za 2010.godinu.

                                                AD-3.
Donešena je odluka da se u ponedjeljak; 22.februara 2010.godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama DVD Jelah održi 5.sjednica Skupštine MZ Jelah.
                                                 AD-4.
Savjet je usvojio i Izvještaj komisije za popis.
                                                 AD-5.
Savjet je razmatrao i prispjele dopise Doo "Haskomerc 2" Jelah, Festa Vahida i Galiba, Osnovbne škole "1.mart" Jelah, građana iz ulice "Kralja Tvrtka",  Mandić Vinka iz Jelaha,porodice Mujić iz Tešnja,Bašić Dževada iz Mračaja i Krnjić Mehmeda
iz Vukova.
                                               AD-6.1.
Savjet MZ Jelah je raskinuo ugovor sa Agić Ibrahimom oko zakupa objekta zv. "Čitaonica" i razmatrao zahtjev NK "Borac" Jelah.

Skupština DVD Jelah
12 Feb 2010 - Emir
U Petak; 12.februara 2010.godine sa početkom u 17,30 sati u prostorijama Vatrogasnog doma Jelah, održat će se redovna izvještajna Skupština Dobrovoljnjog vatrogasnog društva Jelah, na kojem će se sumirati rezultati postignuti u 2009.godini, te donijeti Plan rada za 2010.godinu.
Raskrsnica u Jelahu
09 Feb 2010 - Emir


NA POMOLU KONAČNO RJEŠENJE

Jedan od najvećih problema sa kojima se susreću Jelašani, ali i svi učesnici u saobraćaju koji koriste Magistralnu cestu M-4 i Regionalnu cestu R-474 jeste problem raskrsnice u Jelahu, o čijem rješenju se godinama govori, ali konkretno ništa nije urađeno. Da se ovom problemu prišlo ozbiljnjije govori i nekoliko zadnjih sastanaka u općini Tešanj.Na sastanku  koji se održao 5.decembra u općini Tešanj, posebno se razgovaralo o tehničkom rješenju.Ovom sastanku su  prisustvovali odogovorni iz Direkcije za ceste FBiH, Ministarstva prometa Ze-Do kantona, projektanti iz Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje, općine Tešanj i Mjesne zajednice Jelah. Mada su Direkcija za ceste FBiH i Ministarstvo prometa ponudila dva odvojena rješenje projekta raskrsnice u Jelahu, na ovom sastanku je donešena konačna odluka, tako da je prihvaćeno Idejno rješenje  građevinskog dijela regulacije raskrsnice u Jelahu, koje je ponudila firma „Ipsa“ iz Sarajeva, a projekat semafora će doraditit Kantonalni zavod za prostorno uređenje.

Po okončanju radova i obezbjeđenju potrebnih saglasnosti, po tvrdnjama odgovornih ljudi iz Direkcije za ceste FBiH i Ministarstva prometa Ze-Do kantona ovi radovi bi mogli započeti tokom juna 2010.godine.

O ovom problemu su na sastanku održanom 27.01.2010.godine razgovarali i Općinski načelnik , Ministar prometa i komunikacija i okoliša Nermin Mandra i njegov pomoćnik Rasim Kovač.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Next >> Design - 2007 - by NEKaWD  

MZ Jelah :   +387 32 663 068  email: mzjelah@bih.net.ba